Zrealizowana inwestycja dla BAUD Polska

Hala produkcyjna z budynkiem biurowym, którą wybudowaliśmy dla BAUD Polska, została oddana do...
więcej

Atlas Ward recognized by Puls Biznesu

We are pleased to announce that our company was among the most rapidly developing companies in the 19th...
więcej

Atlas Ward Polska doceniony przez Puls Biznesu

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza firma znalazła się w gronie najdynamiczniej...
więcej

Our hall photographed
by Stan Zajączkowski

The exceptionally picturesque location of Nakło nad Notecią is another point on the map of our projects....
więcej

Nasza hala
w obiektywie Stana Zajączkowskiego

Wyjątkowo malowniczo położone Nakło nad Notecią to kolejny punkt na mapie naszych realizacji....
więcej

AWP dla ASC WORKERS
20 000 m2 w 4 miesiące

Tak pracuje najszybszy team budowlany w Polsce! W listopadzie 2018 roku rozpoczęliśmy kolejną już...
więcej

AWP for ASC WORKERS
20 000 m2 in 4 months

This is how the fastest construction team in Poland works! In November 2018 we started yet another...
więcej

Domino
oddane do użytku

Sprawna współpraca pomiędzy inwestorem a wykonawcą to jeden z kluczowych czynników,...
więcej

DOMINO commissioned
for use

Efficient cooperation between the investor and the contractor is one of the key factors contributing to...
więcej

We are reaching the top

In our ranks we have employees who can persistently strive to achieve their dreams. For many of them, hiking...
więcej

We’re building 7R Park Sosnowiec

For 7R – an investor with whom we have already worked during the construction of several buildings,...
więcej

Budujemy
7R Park Sosnowiec

Dla firmy 7R –  inwestora, z którym pracowaliśmy już podczas budowy kilku obiektów, realizujemy...
więcej

ZDOBYWAMY GÓRY

W swoich szeregach mamy pracowników, którzy potrafią wytrwale dążyć do celu, by spełniać swoje...
więcej

SHOW YOUR HEART
DONATE A BLOOD

Not only is our team the fastest, it also has a big heart. Our employees donated blood in the Regional Center...
więcej

POKAŻ SERCE
ODDAJ KREW

Nasz team jest nie tylko najszybszy, ale ma również wielkie serce. Nasi pracownicy oddali krew...
więcej

Autoliv is starting to take shape

Our project in Jelcz-Laskowice for Autoliv Poland is moving forward dynamically. The office and social...
więcej

Autoliv nabiera kształtów

Nasza realizacja w Jelczu-Laskowicach dla Autoliv Poland dynamicznie idzie naprzód. Obiekt...
więcej

Broadcasting on a construction site in Bielawa

A multi-million dollar investment is coming to an end in the area of the Bielawski Industrial Park for...
więcej

Telewizja na budowie w Bielawie

Wielomilionowa inwestycja realizowana przez nas na terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego dla...
więcej

Budowa w Legnicy
z lotu ptaka

Na terenach inwestycyjnych Legnica II, zlokalizowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,...
więcej

WOŚP 2019 summary

Team Tor Silesia Ring in Kamień Śląski did a great job at this year’s fundraiser of the Great...
więcej

WOŚP 2019
podsumowanie

Team Toru Silesia Ring w Kamieniu Śląskim wykonał wspaniałą pracę przy tegorocznej zbiórce...
więcej

Microsoft certificate for AWP

In recent days we have had the pleasure to host our business partner – Auditoria Software Asset...
więcej

Certyfikat Microsoft
dla AWP

W ostatnich dniach mieliśmy przyjemność gościć naszego partnera biznesowego – firmę...
więcej

Investment in Radwanice completed

Another successful investment is behind us. For our investor – Indukta Polska, in Radwanice near...
więcej

Inwestycja
w Radwanicach zakończona

Za nami kolejna pomyślnie zrealizowana inwestycja. Dla naszego inwestora – Spółki Indukta...
więcej

New Mazda showroom

A new point has appeared on the map of our investments and this time it is related to the automotive industry....
więcej

Nowy salon Mazdy

Na mapie zrealizowanych przez nas inwestycji pojawił się nowy punkt, tym razem związany z branżą...
więcej

Gramy i biegamy
dla WOŚP

Atlas Ward Polska gra wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – oczywiście, że do końca...
więcej

We play and run for the Great Orchestra of Christmas Charity

Atlas Ward Polska plays together with the Great Orchestra of Christmas Charity – of course until the...
więcej

Nowy kontrakt
z MLP Czeladź

2019 rok rozpoczęliśmy od bardzo dobrej nowiny – podpisaliśmy kontrakt z nowym inwestorem i...
więcej

Galeria zdjęć
Hanke Tissue

Niedawno zakończyliśmy prace nad inwestycją realizowaną dla Hanke Tissue – producenta...
więcej

Hanke Tissue photo gallery

Recently, we have completed work on an investment for Hanke Tissue – a manufacturer of napkins,...
więcej

ES System in Award Business Park

ES-SYSTEM, the leading brand on the lightning market, has chosen AWARD Business Park as its headquarters....
więcej

ES-SYSTEM
W AWARD BUSINESS PARK

Wiodąca na rynku oświetleniowym marka ES-SYSTEM wybrała AWARD Business Park na swoją siedzibę....
więcej

AWP BUDUJE
DLA LIVELLO SOFA

Producenci z branży meblarskiej to stale rosnąca grupa naszych inwestorów. Niedawno dołączyła do...
więcej

AWP builds for Livello Sofa

Manufacturers from the furniture industry are a constantly growing group of our investors. Recently,...
więcej

Niezwykła realizacja
hali na wyspie

Przy okazji kończącego się roku wracamy pamięcią do ukończonych w ostatnich latach realizacji....
więcej

Unusual projection of a hall on an island

On the occasion of the end of the year, we recall the projects completed in the last years. An exceptional...
więcej

Hala i biurowiec
dla Atex

Za nami kolejna pomyślnie zrealizowana inwestycja – tym razem dla dolnośląskiego producenta i...
więcej

Hall and office for Atex

Hall and office building for ATEX Another successful investment is behind us – this time for the...
więcej

Centrum Dystrybucyjne
dla Mebli Wójcik

Meble Wójcik to polska firma, specjalizująca się w produkcji mebli skrzyniowych. Jej produkty...
więcej

Distribution centre for Meble Wójcik

  Our project for Meble Wójcik company....
więcej

Bialmed – a gem in the heart of Mazury

The portfolio of investments completed by us as the General Contractor has recently been expanded to...
więcej

Bialmed – perła
w sercu Mazur

Do portfolio zrealizowanych przez nas jako Generalnego Wykonawcę inwestycji włączyliśmy w...
więcej

We are building up Christmas spirit

A week ago, our sportsmen and sportswomen took part in a run whose aim was to raise money for the charges of the...
więcej

Budujemy świąteczną atmosferę

Tydzień temu nasi sportowcy uczestniczyli w biegu, którego celem była zbiórka pieniędzy dla...
więcej

This is how Autoliv Poland is being created

Our recent activities focus on Jelcz-Laskowice and Autoliv – the world leader in the design and...
więcej

Tak powstaje
Autoliv Poland

Nasze działania w ostatnim czasie koncentrują się wokół Jelcza-Laskowic i Autoliv –...
więcej

Bieg Mikołajów
we Wrocławiu

Pomimo wyjątkowo kapryśnej aury, nasz najszybszy team budowlany stanął na wysokości...
więcej

“The Santa Claus run” in Wrocław

Despite the extremely whimsical weather, our fastest construction team was up to the task. Our team played...
więcej

Ambasador Danii
na budowie Specma

Nasz inwestor –  Specma Poland, producent zespołów hydraulicznych, należący do Specma...
więcej

Danish Ambassador on the Specma construction site

Our investor – Specma Poland, a manufacturer of hydraulic units, belonging to the Specma Group,...
więcej

We’re ending the 2018 rally season

More sporting successes of our team! Yesterday in the headquarters of the Automobile Club Bydgoszcz there...
więcej

Kończymy sezon
rajdowy 2018

Kolejne sportowe sukcesy naszego teamu! Wczoraj w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego miała miejsce...
więcej

Cornerstone in Elbląg

Last Friday in Elbląg the ceremonial rite of laying a cornerstone inaugurated the construction of the...
więcej

Kamień węgielny
w Elblągu

W zeszły piątek w Elblągu odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum...
więcej

Wersal – production and warehouse complex

There is one extremely important position on the list of our investments – a complex of buildings...
więcej

WERSAL – kompleks
produkcyjno-magazynowy

Na liście naszych inwestycji niezwykle ważne miejsce zajmuje kompleks obiektów zrealizowanych dla...
więcej

32000 m2 for Alsecco

We are always happy when an investor comes back to us during the construction of new facilities. This was...
więcej

32 000 m2
dla Alsecco

Zawsze cieszymy się, gdy inwestor powraca do nas przy okazji realizacji nowych obiektów. Tak było...
więcej

Nowe obiekty
dla producenta opakowań

W miejscowości Żarów w województwie dolnośląskim zakończyliśmy prace przy budowie nowej...
więcej

Rezydencja wśród zieleni

W portfolio zrealizowanych przez nas obiektów znaleźć można wyjątkowe budynki.  Do takich z...
więcej

A residence surrounded by greenery

Our portfolio of completed buildings includes some exceptional projects. One of such buildings is...
więcej

Team Atlas Ward
z tytułem tropiciela

Pięcioosobowa ekipa ATLAS WARD POLSKA zdobyła miano tropiciela! Nasz  team wystartował...
więcej

Atlas Ward Team gaining a tracker title

The five-person staff of ATLAS WARD POLAND gained the name of a tracker! Our team took part in...
więcej

Pracujemy dla Steri Pack

Uroczyste Wmurowanie Kamienia Węgielnego zainaugurowało naszą kolejną budowę. Przed nami do...
więcej

We work for Steri Pack

The ceremonial rite of laying a cornerstone inaugurated our next construction site. We are about to build a...
więcej

Gala Pracodawców
Politechniki Wrocławskiej

Dziś na Gali Pracodawców wraz z sesją networkingową 18/10/2018 mieliśmy okazję zaprezentować...
więcej

PWr Employers Gala

Today at the Employers’ Gala (Gala Pracodawców wraz z sesją networkingową 18/10/2018) we had...
więcej

Kolejne prace
dla Autoliv

Wspominaliśmy już o naszym nowym projekcie w Jelczu-Laskowicach dla Autoliv Poland Sp. z o.o. Dla...
więcej

Further work for Autoliv

We have already mentioned our new project in Jelcz Laskowice for Autoliv Poland Sp z oo. For this Investor we...
więcej

Plan filmowy
w Award Business Park

Kilka dni temu mieliśmy przyjemność gościć w naszej nowej siedzibie we Wrocławiu Grupę...
więcej

Film set in AWARD Business Park

A few days ago we had the pleasure to host ATM Grupa in our new headquarters in Wrocław. It’s a...
więcej

4. PKO BIEG
CHARYTATYWNY

4. PKO Bieg Charytatywny dobiegł końca. 60 minut wspólnego intensywnego sprintu sztafetowego. 70...
więcej

4th PKO Charity Run

4th PKO Charity Run is over. 60 minutes of a joint intensive sprint relay. 70 teams from Wrocław. And...
więcej

Magazyn Domino
w relacji Telewizji Sudeckiej

Wrocławska firma Atlas Ward Polska – bardzo dobry, rzetelny partner w budowaniu i godny polecenia...
więcej

Domino Warehouse in the coverage of Telewizja Sudecka

“The General Contractor is the Wrocław-based company Atlas Ward Polska – a very good, reliable...
więcej

Kolarskie wyzwania
naszego teamu

Główny Projektant Atlas Ward Polska stoczył niesamowitą rowerową walkę w Zieleńcu. W ubiegły...
więcej

Cycling challenges of our team

Head Designer of Atlas Ward Polska had an amazing bicycle fight in Zieleniec. Last weekend he took part in...
więcej

Debiut podczas
triathlonu w Mietkowie

Pierwszy start w triathlonie na dystansie 1/8 w miejscowości Mietków naszej koleżanki z zespołu...
więcej

Debut during the triathlon in Mietków

The first start in the 1/8th distance triathlon in Mietków by our teammate was a success! Agnieszka’s...
więcej

Nasza nowa siedziba
prawie gotowa

Nowa siedziba naszej firmy – budynek 1 AWARD Business Park jest już prawie gotowy. Powoli...
więcej

Our new headquarters is almost ready

The new headquarters of our company – building 1 AWARD Business Park – is almost ready. We are...
więcej

Bieg Firmowy 2018

Połączenie akcji charytatywnej i sportowej inicjatywy to idealna okazja również do tego, by się...
więcej

Company Run 2018

The combination of charity action and sports initiative is also a perfect opportunity to integrate. Thank...
więcej

Nowy obiekt
dla branży meblarskiej

Kolejny projekt zrealizowany dla Fabryki Mebli WERSAL Kaczorowscy. Obiekt produkcyjno-magazynowy o...
więcej

New facility for the furniture industry

Another project completed for the furniture manufacturer WERSAL Kaczorowscy. The production and...
więcej

Centrum logistyczne DPD Polska

Jedną z branż, dla której najczęściej pracujemy, jest branża logistyczna. Za nami zakończona...
więcej

DPD Poland logistics centre

One of the most common sectors we work for is logistics. We have completed another construction project...
więcej

Na Słowacji budujemy dla Tempo Kondela

Branża meblarska to segment gospodarki, który rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Taka...
więcej

In Slovakia we are building for Tempo Kondela

The furniture industry is a segment of the economy which is developing at a very dynamic pace. This...
więcej

Nasz team na Rallysprint
i Power Stage Bednary

To kolejny już sezon, gdy bierzemy udział w dwóch rajdowych cyklach: Rallysprint AB CUP i...
więcej

Our team in the Rallysprint and Power Stage Bednary

It’s another season where we take part in two rally cycles Rallysprint AB CUP i BMW-Challenge as well...
więcej

Kompleks hal produkcyjnych dla Wielton

Branża motoryzacyjna jest nam szczególnie bliska. To dla nas zarówno motorsportowe pasje, jak i...
więcej

Complex of production halls for Wielton

The automotive industry is particularly close to us. There are two reasons: the motorsport passion and the...
więcej

Budujemy dla Wajnert Meble

Od wielu już lat wspieramy producentów mebli w rozwoju ich biznesów. Za nami kolejny obiekt...
więcej

We build for Wajnert Meble

For many years we have been supporting furniture manufacturers in their business growth. Behind us is...
więcej

Nasi kolarze na Majorce

Nasi firmowi kolarze – Michał Wasielewski i Piotr Walczak, spędzili cały tydzień na...
więcej

Our cyclists on Mallorca

Our company cyclists Michał Wasielewski and Piotr Walczak spent the whole last week on this Spanish...
więcej

Franowo – największa zajezdnia w Polsce

Największa i najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce i jedna z najnowocześniejszych...
więcej

Franowo – the biggest depot in Poland

The largest and most modern tram depot in Poland and one of the most modern depots in Europe, i.e. Franowo...
więcej

Półmaraton H2O

Emocje po wrocławskim H2O Półmaraton jeszcze w nas drzemią. Oto nasze podsumowanie tej...
więcej

Half-Marathon H2O

Things have calmed down a bit after H2O Półmaraton already. Here is our summary of this sports event....
więcej

We invite you to visit the painting exhibition

We’re not only passionate about car rallies, running, basketball or mountains. In our construction...
więcej

Zapraszamy na wystawę malarstwa

Pasjonujemy się nie tylko rajdami samochodowymi, bieganiem, koszykówką, czy górami. W naszym...
więcej

Budujemy dla branży stolarki otworowej

Kompleks produkcyjno-magazynowy dla jednego z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w...
więcej

We build for the wood joinery industry

Production and warehouse complex for one of the leading manufacturers of window and door frames in Europe....
więcej

Magazyn i hala dla Schumacher Packaging

Wśród naszych inwestorów znajdują się między innymi producenci opakowań. Magazyn wysokiego...
więcej

Warehouse and hall for Schumacher Packaging

The group of our investors includes, among others, packaging manufacturers. The high bay warehouse...
więcej

Nasz obiekt z nagrodą architektów

Realizacja obiektu magazynowo-chłodniczego AMPLUS znalazła uznanie w środowisku architektów....
więcej

Our building with the Architecture Award

The construction of the AMPLUS storage and cooling facility has gained recognition among architects....
więcej

Magazyn dla DHL

Dla firmy DHL w Czechowicach-Dziedzicach wybudowaliśmy obiekt magazynowy o powierzchni 2700 m2. DHL...
więcej

Warehouse for DHL

For DHL company in Czechowice-Dziedzice we have built a warehouse facility with an area of 2700 m2. DHL...
więcej

Cooper Standard Automotive

Cooper Standard Automotive jest amerykańskim koncernem z główną siedzibą w Novi w Michigan. To...
więcej

Cooper Standard Automotive

Cooper Standard Automotive is an American company with its headquarters in Novi, Michigan. It is a leading...
więcej

Gramy w lidze MIX Basket

Od pół roku nasz team bierze udział w lidze koszykówki MIX Basket. Są to rozgrywki dla obu płci...
więcej

We’re playing in the Mix Basket league

For six months our team has been taking part in the basketball league MIX Basket. These are the games for both...
więcej

Budujemy AmberExpo w Gdańsku

AmberExpo to zdecydowanie miejsce z charakterem. Ma niepowtarzalny, wyróżniający się styl....
więcej

We are building AmberExpo in Gdańsk

AmberExpo is definitely a place with character. It has a unique, distinctive style. Its convenient...
więcej

Ekologicznie w Katowicach

W naszym portfolio znajduje się szereg obiektów o charakterze ekologicznym. Jednym z nich jest Zakład...
więcej

Ecologically in Katowice

Our portfolio includes a number of ecological facilities. One of them is Zakład Zagospodarowania...
więcej

Charitable Business Run

For the second year in a row we take part in the charitable Wrocław Business Run. Our company will be...
więcej

Charytatywny Bieg Firmowy

Drugi rok z rzędu bierzemy udział w Charytatywnym Biegu Firmowym we Wrocławiu. Naszą firmę będzie...
więcej

Elita Bathroom Furniture

Elita Meble Łazienkowe was established in December 1998. Since then, focusing on design and...
więcej

Elita Meble Łazienkowe

Firma Elita Meble Łazienkowe powstała w grudniu 1998 roku. Od tego czasu stawiając na wzornictwo i...
więcej

Wersal Furniture Manufacture

WERSAL Furniture Manufacture was established in 1989 in Jankowy. Thoughtful investments, modern...
więcej

Fabryka Mebli WERSAL

Fabryka Mebli WERSAL powstała w 1989 roku w miejscowości Jankowy. Przemyślane inwestycje,...
więcej

We build for an importer of steel

In Podłęże we are starting the construction of a new facility for one of the largest Polish importers of...
więcej

Budujemy dla importera stali

W Podłężu rozpoczynamy budowę nowego obiektu dla jednego z największych polskich importerów...
więcej

Kirchhoff Automotive

Behind us is another facility built for an investor from the automotive industry. Less than a year ago we...
więcej

Kirchhoff Automotive

Za nami kolejny obiekt wybudowany dla inwestora z branży automotive. Niespełna rok temu...
więcej

You can find us in Budujemy Hale

As in previous years, this time we could not be missed in BUDUJEMY HALE Investor’s and...
więcej

Znajdziecie nas w Budujemy Hale

Jak co roku i tym razem nie mogło nas zabraknąć w BUDUJEMY HALE Poradnik Inwestora i Projektanta. ...
więcej

New headquarters for the Eltron company

As the General Contractor of the new Eltron headquarters in Wrocław, we are happy to inform you that the...
więcej

Nowa siedziba firmy Eltron

Jako Generalny Wykonawca nowej siedziby firmy Eltron we Wrocławiu z radością możemy poinformować,...
więcej

Mariusz Górecki on the 55th Barbórka Rally

Barbórka is the symbolic end of the motor sport season in Poland. The participants of the rally are not only...
więcej

Mariusz Górecki na 55. Rajdzie Barbórka

Barbórka jest symbolicznym zakończeniem sezonu sportów motorowych w Polsce. W rajdzie biorą...
więcej

Atlas Ward Poland company event

On September 22nd we had fun on the Silesia Ring race course in Kamień Śląski. We did not accidentally...
więcej

Impreza firmowa Atlas Ward Polska

22 września bawiliśmy się na Torze Wyścigowym Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Nieprzypadkowo to...
więcej

Finishing the construction works at the Silesia Ring

The construction of an administrative and event facility with a viewing terrace, control tower and...
więcej

Zakończenie budowy Silesia Ring

Budowa obiektu administracyjno – eventowego z tarasem widokowym, wieżą kontrolną oraz boksami...
więcej

The cornerstone for the Award Business Park

On 22nd June 2017 the ceremonial rite of laying a cornerstone for the AWARD Business Park investment took...
więcej

Kamień węgielny pod AWARD Business Park

22 czerwca 2017 odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego pod inwestycję AWARD...
więcej

500 realizacja Atlas Ward Polska

Award Business Park już wkrótce będzie nową siedzibą naszej firmy. Kompleks biurowców...
więcej

500th implementation of Atlas Ward Poland

The Award Business Park will soon be our new headquarters. The office complex is located at 41 Zwycięska...
więcej